sluit

Algemene voorwaarden


Deze website is eigendom van Ballena BV (hierna “Studio Ballena” en de “Onderneming”).

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:


Studio Ballena

Ballena bv
Regentiestraat 145  
9473 Denderleeuw
België

Telefoon: +32 476 820 476
E-mail: [email protected]

Ondernemingsnummer: BE 0877832974


1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website


Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De Onderneming biedt u een vertaling van de Nederlandstalige versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden aan, louter voor uw gebruiksgemak. Het gebruik van de website wordt evenwel uitsluitend beheerst door de Nederlandstalige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden of afwijkingen tussen de Nederlandstalige versie en de vertaalde versies zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.


2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Ballena of rechthoudende derden.


3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die Studio Ballena verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Studio Ballena zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal Studio Ballena de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via [email protected]

Studio Ballena kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Studio Ballena kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Studio Ballena op direct of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van Studio Ballena kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Studio Ballena heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.


4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.


5. Privacyverklaring

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Studio Ballena verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Studio Ballena enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren,  de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Studio Ballena in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Studio Ballena toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier.

Studio Ballena kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

- wanneer dit noodzaakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Studio Ballena en de betrokkene
- wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
- voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Studio Ballena wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via [email protected].

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:


Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (02) 274 48 35
E-mail: [email protected]  


De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level.


5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Studio Ballena deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post  op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.   

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.  

De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden verzameld door middel van het gebruik van Odoo, een CRM-systeem (Customer Relationship Management). Meer informatie over Odoo:

https://www.odoo.com/nl_NL/page/odoo-privacy-policy

Deze gegevens blijven bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met [email protected]


5.3. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.4. Kinderen

Studio Ballena heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Studio Ballena, verzoekt de Onderneming hem of haar om Studio Ballena te contacteren via [email protected]. Studio Ballena zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.


6. Cookie policy

Cookies zijn kleine stukjes tekst die door onze servers naar uw computer of apparaat worden gestuurd wanneer u onze services opent. Ze worden opgeslagen in uw browser en later teruggestuurd naar onze servers, zodat we contextuele inhoud kunnen bieden. Zonder cookies zou het gebruik van internet een veel frustrerender ervaring zijn. We gebruiken ze om uw activiteiten op onze website te ondersteunen. Bijvoorbeeld uw sessie (zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen) of uw winkelwagen.
Cookies worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te begrijpen op basis van eerdere of huidige activiteit op onze website (de pagina's die u heeft bezocht), uw taal en land, waardoor wij u betere diensten kunnen verlenen. We gebruiken ook cookies om ons te helpen geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interactie samen te stellen, zodat we deze kunnen aanbieden betere site-ervaringen en tools in de toekomst.  

Hier is een overzicht van de cookies die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt:


Cookie categorie Doel Voorbeelden

Sessie & Beveiliging

Verifieer gebruikers, bescherm gebruikersgegevens en laat de website de diensten leveren die gebruikers verwachten, zoals het bijhouden van de inhoud van hun winkelwagentje of het uploaden van bestanden.

De website zal niet correct werken als u deze cookies weigert of verwijdert.

session_id (Odoo)
fileToken (Odoo)

Voorkeuren

Onthoud informatie over het uiterlijk of het gedrag van de website, zoals uw voorkeurstaal of regio.

Uw ervaring kan verslechteren als u die cookies weggooit, maar de website zal nog steeds werken.

frontend_lang (Odoo)
Interactiegeschiedenis

Wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw interacties met de website, de pagina's die u heeft gezien, en elke specifieke marketingcampagne die u naar de website heeft geleid.

We kunnen u mogelijk niet de beste service bieden als u die cookies weigert, maar de website werkt wel.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Adverteren & Marketing

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken voor gebruikers en waardevoller voor uitgevers en adverteerders, zoals het aanbieden van relevantere advertenties wanneer u andere websites bezoekt waarop advertenties worden weergegeven of om de rapportage over de prestaties van advertentiecampagnes te verbeteren.

Houd er rekening mee dat sommige services van derden aanvullende cookies in uw browser kunnen installeren om u te identificeren.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door een derde partij door de Afmeldingspagina voor Network Advertising Initiative. De website werkt nog steeds als u deze cookies weigert of verwijdert.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analyses

Begrijp hoe bezoekers omgaan met onze website, via Google Analytics. Leer meer over Analytics cookies en privacy-informatie.

De website werkt nog steeds als u deze cookies weigert of verwijdert.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)


U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookies aan te passen.

We ondersteunen momenteel geen Do Not Track-signalen, aangezien er geen industriestandaard is voor naleving.


Leadinfo is een tool die bedrijven en B2B gebruikers identificeert die de Studio Ballena-website bezoeken. Deze tool toont ons de naam van het bedrijf en bedrijfsinformatie gebaseerd op de IP adressen van de bezoekers. Deze IP adressen worden niet getoond en na gebruik niet bewaard. Leadinfo maakt geen gebruik van cookies voor zijn werking. Meer info over Leadinfo kan je vinden op https://www.leadinfo.com/en/